Iridium filter script

Iridium Mail & Web, Iridium network’s Android software, adds pre tags around text if outgoing email also contains pictures. This breaks formatting pretty badly for WordPress blogging, so I wrote a small filter script to remove the unwanted tags from email.

To use this, you need a mail account where you can process your mail with procmail and which has Python 2 installed. Tags are removed and mail is forwarded to your real wordpress post by email address from your account.

Script is available from GitHub. If you have problems, discuss them with your mail host administrator first and only report them when you’re certain they are caused by bugs in the script.


Iridium Mail & Web, Iridium-verkon Android sovellus, lisää pre tagit tekstin ympärille, kun lähtevässä sähköpostissa on kuvaliite. Tämä rikkoo pahasti muotoilun WordPress bloggauksessa, joten kirjoitin pienen filtteriskriptin poistamaan tarpeettomat tagit postista.

Tarvitset tämän käyttöön sähköpostitunnuksen, jossa voit käsitellä postisi procmaililla ja mistä löytyy Python 2 asennettuna. Tagit poistetaan ja posti edelleenlähetetään varsinaiseen wordpressin sähköpostijulkaisuosoitteeseesi.

Skripti löytyy GitHubista. Ongelmatapauksissa ota ensisijaisesti yhteys sähköpostipalvelimesi ylläpitoon ja ilmoita minulle vasta kun tiedät ongelmien johtuvan virheistä skriptissä.

Poikkeuksena edelliseen, suomalaiset arktiset retkikunnat voivat pyytää asennus- ja testausapua sitä tarvitessaan.

Yksi ajatus artikkelista “Iridium filter script”

Vastaa